Algemene Informatie

Voor iedereen die een vakantie plant naar het tropische eiland van Aruba, is het niet onverstandig om de nodige algemene informatie te lezen. Als men immers op de hoogte is van de plaatselijk eigenaardigheden, tradities en gebruiken, zal een verblijf veel aangenamer kunnen worden. Ook zult u in staat zijn het maximale uit uw verblijf op het eiland te kunnen halen doordat u naadloos in kunt spelen op de plaatselijke manier van leven.

Als u voor algemene informatie over Aruba last minute gaat zoeken dan zult u al snel aangewezen zijn op het internet. Het internet is zoals u weet een enorm grote bron van informatie en alles dat u wilt weten zal aan uw vinger toppen liggen. Natuurlijk kunt u op het vliegveld proberen nog aan de hand van reisgidsen Aruba te leren kennen maar de kans bestaat nu eenmaal dat die net uitverkocht zijn. Over Aruba algemene informatie vinden op het internet is natuurlijk een stuk eenvoudiger en als u in het bezit van een smartphone of tablet bent kunt u dit ook op het vliegveld nog doen. Bovendien zal alles dan ook eenvoudig opgeslagen kunnen worden voor het later raadplegen van de gewenste informatie. U kunt de algemene informatie op veel verschillende plaatsen vinden en het is soms handig om verschillende bronnen met elkaar te vergelijken. Dit komt omdat iedere auteur natuurlijk vanuit zijn of haar eigen beleving deze informatie samen stelt en er soms ook een ander doel mee heeft dan alleen het informeren over wat is Aruba precies.

De bronnen die wij u aan kunnen raden zijn natuurlijk websites zoals deze waar u een veel informatie kunt vinden. Toch zal vanwege de beschikbare ruimte deze informatie wel beknopt zijn en dan zijn voor gedetailleerde informatie wellicht andere oplossingen gewenst. U kunt natuurlijk veel algemene informatie van de websites van de Arubaanse overheid en de toeristische autoriteiten halen en ook een online encyclopedie kan uitkomst bieden. Hierbij zal het dan natuurlijk gaan over het feit dat Aruba ontstaan is ten tijde van het ontstaan van de continenten en natuurlijk door de eeuwenlange invloed van de elementen. Deze laatste factor heeft de geweldige ruige oostkust gevormd en is ook verantwoordelijk voor de parelwitte stranden die door het aangespoelde zand aan de westkust zijn ontstaan en die dit tropische paradijs een belangrijk deel van de grote aantrekkingkracht geeft. Uiteraard zal ook aan de hand van tradities Aruba besproken worden, daarbij zult u leren dat de eerste bewoners Indianen waren die ongeveer duizend jaar geleden de overstap vanuit zuid Amerika maakten en dat deze cultuur tot op de dag van vandaag erg belangrijk is op het eiland. Natuurlijk kwamen de Spanjaarden vijfhonderd jaar geleden aan land en is het eiland later veroverd door de Nederlanders waar ook veel van de algemene informatie over zal gaan. Dit is niet alleen zo omdat wij Nederlanders zijn maar vooral omdat onder Nederlands bewind het eiland uitgegroeid is tot een modern eiland. Het is echter een verdienste van het zelfstandige bestuur van Aruba dat op het gebied van export Aruba de laatste decennia erg aan de weg heeft getimmerd waardoor Aruba nu tot de rijkste van alle Antilliaanse eilanden behoort.

De Spanjaarden zagen weinig brood in het eiland omdat zij er geen natuurlijke rijkdommen vonden en het eiland ongeschikt bleek om plantages aan te leggen. Voor de Nederlanders was Aruba meer van strategisch belang omdat zuid Amerika grotendeels in handen van de Spanjaarden was. De algemene informatie die u kunt vinden zal over deze tijd dan ook niet spreken over economische belangen. Het economische belang ontstond pas in het begin van de negentiende eeuw met de vondst van goud op Aruba. Dit goud is gevormd op het moment dat Aruba is ontstaan maar bleek van beperkte omvang waardoor het snel vrijwel allemaal gevonden was. Wel was dit het begin van de industrialisering die daarna in de vorm van olie raffinage de belangrijkste industrie werd tot halverwege de twintigste eeuw. De olie industrie wat verantwoordelijk voor het overgrote deel van de export van Aruba en naast raffinage vond er ook op grote schaal overslag van olie plaats naar voornamelijk Nederland door de Shell. Volgens de bekende algemene informatie over dit bijzondere eiland kwam er een eind aan de raffinage activiteiten na het einde van de tweede wereld oorlog en werd de focus verschoven op toerisme. De eerste cruise terminal werd aangelegd en de eerste hotels verrezen rond die tijd al was dit nog zeer beperkt van omvang. In 1986 kreeg Aruba een grote mate van zelfstandigheid door de status aparte en over Aruba algemene informatie vergaren leert dat men in 2009 ook geen ontwikkelingshulp meer wilde ontvangen.

Doordat Aruba jaarlijks ruim één en een kwart miljoen toeristen ontvangt en daarnaast nog steeds een sterke industrie heeft, heerst er een lage werkeloosheid en is de levensstandaard hoog vergeleken met andere eilanden in de regio. De algemene informatie leert dat de toeristen industrie de belangrijkste economische pijler is maar dat daarbij de eigen cultuur niet uit het oog verloren wordt. Deels is dit omdat ook deze eigen cultuur een toeristische trekpleister is waar veel mensen op af komen. De tradities op Aruba zijn gevormd door een boeiende samensmelting van de oorspronkelijke indianen, de creoolse invloeden vanuit het slavernij verleden en de Nederlandse en Spaanse, maar ook van invloeden van vele migranten uit ander culturen die het eiland bereikten. De algemene informatie over Aruba zal u leren dat de bewoners een sterk onafhankelijkheidsgevoel hebben en er een eigen identiteit op na houden. Dit maakt het eiland dan ook zo’n bijzondere plaats om te bezoeken, u zult alles vinden dat u als verwende toerist kunt wensen maar waant zich wel in een heel andere wereld. De algemene informatie die u kunt vinden zal u helpen u voor te bereiden op deze ervaring die u waarschijnlijk nooit zult vergeten. Velen zijn u in deze ervaring voorgegaan en als u ons vraagt wat is Aruba, dan moeten wij antwoorden dat Aruba een belevenis is die wij noot zullen vergeten en nooit zouden willen missen.